ffyrdd o maethu

eisioes yn maethu?

eisioes yn maethu?

Mae gan dîm Maethu Cymru un nod ac un nod yn unig – gwneud y bobl rydyn ni’n gweithio gyda nhw’n hapus. Dydyn ni ddim yn gweithio er mwyn cael elw, rydyn ni’n gweithio er mwyn y bobl – i wella dyfodol plant ar hyd a lled Cymru.

Os ydych chi eisoes yn maethu gydag un o’r 22 Awdurdod Lleol ledled Cymru, rydych chi’n rhan o Maethu Cymru yn barod! Os nad ydych chi, byddwn yn gwneud y newid mor hawdd â phosibl.

Adult helping young boy with homework sitting at table

sut i drosglwyddo

Er mwyn trosglwyddo i ni, y cyfan y mae’n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu â Maethu Cymru Caerffili.

Bydd ein staff anhygoel wedyn yn asesu sut bydd pethau’n gweithio i chi a’r plant rydych chi’n gofalu amdanyn nhw, fel rhan o gymuned Caerffili. Byddwn yn defnyddio’r holl adnoddau sydd gennyn ni i sicrhau eich bod yn trosglwyddo’n ddiogel ac yn gyfan gwbl i’n gwasanaethau.

pam trosglwyddo

Fel gofalydd maeth profiadol, rydyn ni’n sicr eich bod chi’n gwneud gwaith gwych yn gofalu am y rheini sydd eich angen chi. Yr hyn y gallwn ni ei gynnig yw’r adnoddau anhygoel sydd ar gael i deulu Maethu Cymru. Adnoddau a allai wella eich gallu i ofalu hyd yn oed.

Rydyn ni’n angerddol dros gyflwyno’r cyfleoedd gorau posibl i chi fel gofalydd maeth. Rydyn ni’n dymuno rhoi’r hyfforddiant a’r cymorth o’r safon uchaf i chi, a bydd hynny, yn ei dro, yn helpu plant ledled y wlad i gyrraedd eu potensial.

Hoffech chi ymuno â ni? Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y manteision a’r cymorth rydyn ni’n eu cynnig.

Woman and young girl using computer to make video call

trosglwyddo heddiw

cysylltwch