maethu yng nghaerffili

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yng nghaerffili

Drwy rannu gwybodaeth a syniadau am faethu yng Nghaerffili, gyda’n gilydd gallwn greu newid go iawn i fywydau plant, gan roi cyfle iddyn nhw ffynnu wrth iddyn nhw dyfu.

Ni yw Maethu Cymru Caerffili, rhan o rwydwaith cenedlaethol nid-er-elw o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

meddwl am faethu?

pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn wahanol, ac mae’r gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw’n wahanol hefyd. Os ydych chi’n credu y gallwch chi gynnig y cariad mae’n ei haeddu i blentyn mewn gofal, cysylltwch â ni!

dysgwych mwy
Adult and young girl holding hands
mathau o faethu

Mae pob cartref yn wahanol, felly hefyd y gofal maeth y mae ein teuluoedd yn ei ddarparu. Gall maethu olygu unrhyw beth o ychydig oriau, neu aros dros nos, i rywbeth mwy hirdymor.

beth sy'n iawn i chi?

llwyddiannau lleol

linda a pete

pam maethu gyda ni?

Mae rôl maethu yng Nghaerffili yn gyfle i newid bywydau. Dyma sy’n ein cymell ni, ac os yw’n eich cymell chi hefyd, gallwch wneud hynny’n union – gallwch wneud gwahaniaeth.

Ond fyddwch chi ddim ar eich pen eich hun ar y daith hon. Rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cymorth bwrpasol a lwfansau ariannol i bawb rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin hapusrwydd y plant rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Agreement icon

y gymuned faethu

Discussion icon

cefnogaeth

Training icon

dysgu a datblygu

Social worker icon

tîm therapiwtig (Fy Nhîm Cymorth)

sut mae maethu yn gweithio

y broses

Dysgwch sut mae cymryd y camau cyntaf gyda ni ar eich taith faethu, beth i’w ddisgwyl nesaf a sut gallwn ni helpu ar bob cam o’r ffordd.

dysgwych mwy
transfer to Foster Wales
cwestiynau cyffredin

Rydyn ni'n gwybod bod dod yn ofalwr maeth yn gallu bod yn heriol, a bod gennych chi lawer o gwestiynau ar hyd y ffordd.

dod o hyd i'r atebion

Wedi gwneud y penderfyniad i faethu yng Nghaerffili? Mae’n haws nag y byddech chi’n ei feddwl i ddechrau eich cais, felly cysylltwch â ni heddiw.

Woman and young girl using computer to make video call

Get In Touch