maethu yng nghaerffili

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yng nghaerffili

Drwy rannu gwybodaeth a syniadau am faethu yng Nghaerffili, gyda’n gilydd gallwn greu newid go iawn i fywydau plant, gan roi cyfle iddyn nhw ffynnu wrth iddyn nhw dyfu.

Ni yw Maethu Cymru Caerffili, rhan o rwydwaith cenedlaethol nid-er-elw o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

dysgu rhagor

meddwl am faethu?

pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn wahanol, ac mae’r gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw’n wahanol hefyd. Os ydych chi’n credu y gallwch chi gynnig y cariad mae’n ei haeddu i blentyn mewn gofal, cysylltwch â ni!

dysgwych mwy
Adult and young girl holding hands
cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl? Mae’r atebion ar gael yma.

dysgwych mwy

pam maethu gyda ni?

Mae rôl maethu yng Nghaerffili yn gyfle i newid bywydau. Dyma sy’n ein cymell ni, ac os yw’n eich cymell chi hefyd, gallwch wneud hynny’n union – gallwch wneud gwahaniaeth.

Ond fyddwch chi ddim ar eich pen eich hun ar y daith hon. Rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cymorth bwrpasol a lwfansau ariannol i bawb rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin hapusrwydd y plant rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae’n gweithio

Sut mae cychwyn ar eich taith tuag at fod yn ofalydd maeth a beth allwch chi ei ddisgwyl?

Mae maethu yn ymrwymiad. Bydd yn eich herio chi, ond bydd y manteision i chi a’r plant rydych chi’n eu maethu yn para am oes.

Young girl on adults shoulders outdoors exploring
y broses

Dysgwch sut mae cymryd y camau cyntaf gyda ni ar eich taith faethu, beth i’w ddisgwyl nesaf a sut gallwn ni helpu ar bob cam o’r ffordd.

dysgwych mwy
Adult and young girl baking together in kitchen
cymorth a manteision

Rydyn ni’n eich cefnogi chi. Rydyn ni yma sut bynnag y bydd arnoch ein hangen a phryd bynnag y bydd arnoch ein hangen. Bob amser.

dysgwych mwy
Woman and young girl using computer to make video call

ddim yn siŵr ble i gychwyn ar eich taith faethu? peidiwch â phoeni. siaradwch â ni am sut mae dechrau arni.