maethu yng nghaerffili

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yng nghaerffili

Drwy rannu gwybodaeth a syniadau am faethu yng Nghaerffili, gyda’n gilydd gallwn greu newid go iawn i fywydau plant, gan roi cyfle iddyn nhw ffynnu wrth iddyn nhw dyfu.

Ni yw Maethu Cymru Caerffili, rhan o rwydwaith cenedlaethol nid-er-elw o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

llwyddiannau lleol

linda a pete

dysgu rhagor

meddwl am faethu?

pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn wahanol, ac mae’r gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw’n wahanol hefyd. Os ydych chi’n credu y gallwch chi gynnig y cariad mae’n ei haeddu i blentyn mewn gofal, cysylltwch â ni!

dysgwych mwy
Adult and young girl holding hands
cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl? Mae’r atebion ar gael yma.

mae'r atebion ar gael yma

pam maethu gyda ni?

Mae rôl maethu yng Nghaerffili yn gyfle i newid bywydau. Dyma sy’n ein cymell ni, ac os yw’n eich cymell chi hefyd, gallwch wneud hynny’n union – gallwch wneud gwahaniaeth.

Ond fyddwch chi ddim ar eich pen eich hun ar y daith hon. Rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cymorth bwrpasol a lwfansau ariannol i bawb rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni wedi ymrwymo i feithrin hapusrwydd y plant rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae’n gweithio

Sut mae cychwyn ar eich taith tuag at fod yn ofalydd maeth a beth allwch chi ei ddisgwyl?

Mae maethu yn ymrwymiad. Bydd yn eich herio chi, ond bydd y manteision i chi a’r plant rydych chi’n eu maethu yn para am oes.

Young girl on adults shoulders outdoors exploring
y broses

Dysgwch sut mae cymryd y camau cyntaf gyda ni ar eich taith faethu, beth i’w ddisgwyl nesaf a sut gallwn ni helpu ar bob cam o’r ffordd.

dysgwych mwy
Adult and young girl baking together in kitchen
cymorth a manteision

Rydyn ni’n eich cefnogi chi. Rydyn ni yma sut bynnag y bydd arnoch ein hangen a phryd bynnag y bydd arnoch ein hangen. Bob amser.

beth rydym yn ei gynnig
Woman and young girl using computer to make video call

ddim yn siŵr ble i gychwyn ar eich taith faethu? peidiwch â phoeni. siaradwch â ni am sut mae dechrau arni.