maethu cymru

blog

blog

Mae ein blog Maethu Cymru Caerffili yn siop un stop ar gyfer popeth sy’n ymwneud â gofal maeth. Yma, rydyn ni’n cynnwys newyddion am ddigwyddiadau sydd ar y gweill, cyfweliadau ag arbenigwyr yn y maes, a rhywfaint o bopeth mewn gwirionedd. Gwnewch baned i chi’ch hun a threulio pum munud yn gweld beth sy’n digwydd yn y byd maethu.

Beth i’w ddisgwyl wrth faethu plentyn yn ei arddegau

Mae maethu pobl ifanc yn eu harddegau yn fath o ofal maeth sy'n rhoi boddhad mawr ac sydd, yn aml, yn cael ei anwybyddu. Mae gwir angen yng Nghymru am deuluoedd i faethu pobl ifanc yn eu harddegau, gyda bron i hanner yr holl blant sy’n derbyn gofal rhwng 11 a 18 oed.

gweld mwy
Linda and Pete Foster Wales

Y Daith Maethu

Mae pawb yn haeddu lle i alw'n gartref. Lle i deimlo'n ddiogel, cael eu caru a chael cyfle i dyfu.

gweld mwy
Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch